Vi möjliggör trygg, konkurrenskraftig och hållbar mobilitet.

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag omfattar cirka 2700 energistationer och 6 raffinaderier. Branschen befinner sig mitt i omställningen från det fossila till det förnybara där biodrivmedel och elektrifiering är hörnstenar för att lyckas bli klimatneutrala 2045.

Nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter

Sveriges Energistationer – Vi är en del av resan

Våra medlemmars stationer längs de svenska vägarna är idag en del av resan, oavsett vart den går. Vi är även en viktig del av resan mot en grönare och tryggare framtid.

Läs mer

Fakta & Statistik

Våra publikationer

Drivkraft Sverige arbetar löpande med att ta fram anvisningar, rekommendationer och informationsbroschyrer. I vår databas kan du ladda ned alla våra publikationer i pdf-format.

Till publikationer