Andel förnybar energi

Andel hållbara biodrivmedel

Andel hållbara biodrivmedel senaste året

Andel förnybart i transportsektorn

I grafen Andel förnybart i transportsektorn redovisas andelen förnybar energi i transportsektorn såsom den ska beräknas enligt EU:s förnybartdirektiv. Beräkningsmetoden skiljer sig jämfört med beräkningen av andelen förnybara drivmedel. Bland annat ska det enligt direktivets beräkningsregler inkluderas elanvändning i väg och järnväg samt att el och vissa biodrivmedel får dubbelräknas.