Andel förnybar energi

Andel hållbara biodrivmedel

Andel hållbara biodrivmedel senaste året

Andel förnybart i transportsektorn