Beräkningsfaktorer

Beräkningsfaktorer för att jämföra olika bränsletyper och dess energiinnehåll.

Jämförelsefaktorer

Hur mycket är en kilowattimme?
1 kWh är den energimängd som går åt för att värma en 1000 watts spisplatta i en timme.

Hur mycket är en megawattimme?
1 MWh är den energimängd som behövs för att köra en bensindriven personbil ca 130 mil.

Hur mycket är en gigawattimme?
1 GWh är den värmeenergi som 40 villor använder på ett år.

Hur mycket är en terawattimme?
1 TWh motsvarar Sveriges totala energianvändning under 20 timmar.

Energiinnehåll, densitet och koldioxidutsläpp

För att kunna jämföra olika bränsletyper och ta ställning till hur mycket energi de innehåller i jämförelse med mängden växthusgaser de släpper ut kan man använda sig av följande beräkningsmodeller:

Koldioxidemissionerna är beräknade utifrån bränslenas innehåll av fossilt kol. Etanol, FAME och HVO har biologiskt ursprung vilket inte bidrar till de fossila koldioxidutsläppen. Enligt gällande lag är det idag tillåtet att blanda i upp till 10vol% etanol i motorbensin och 7vol% FAME i dieselbränsle.

Ladda ned tabell som pdf