Förnybara drivmedel

Förnybara drivmedel är nyckeln till att lyckas med omställningen till klimatneutralitet. Branschens mål är att producera, distribuera och marknadsföra förnybara drivmedel i en omfattning som gör att de svenska klimatmålen 2030 och 2045 kan nås.

Råvaror som idag används för biodrivmedel är till exempel tallolja, raps, animaliska restprodukter samt matolja och matlagningsfett från livsmedelsindustrin. Tre fjärdedelar av den globala biodrivmedelsproduktionen på 150 Mm3 (2017) utgörs av etanol. Sverige producerar etanol med mycket goda miljöegenskaper av grödor såsom vete, majs, sockerbetor samt livsmedelsrester och spannmål. Medlemsföretagen i branschen investerar kontinuerligt i forskning och utveckling om förnybara drivmedel, effektivare raffinaderier med bättre klimat- och miljöprestanda och att finna en större hållbar råvarubas för produktion av flytande drivmedel.