Oljeproduktion

Råolja är ett en fossil energikälla som bildats genom att växter och djur begravts i sediment på havsbotten. Under miljontals år har den energi som dessa organismer lagrat beroende på värme, tryck och olika bakterier omvandlats till de kolväten som utgör gas, råolja eller kol. Råoljan har sedan inkapslats och lagrats i porösa berglager.

Att leta efter olja handlade till långt in på 1900-talet ofta om att förlita sig på slumpen. Det gav en stor osäkerhet som branschen idag har minskat genom att utveckla metoder som bygger på den vetenskap som kallas geofysik. Genom att göra en översikt av berggrundens typ och struktur går det nämligen att göra en kvalificerad bedömning om en given plats gömmer en oljefyndighet.

Trots de här nya redskapen krävs det fortfarande provborrningar för att konstatera att det finns olja eller gas och att volymerna är tillräckligt stora och att övriga förutsättningar är på plats för att påbörja utvinning.