Omställningsbarometern

Bränsle och drivmedelsbranschen befinner sig mitt i en omställning från fossilt till fossilfritt. Biodrivmedel och elektrifiering är hörnstenar för att lyckas bli klimatneutrala till 2045. Drivkraft Sveriges ”Omställningsbarometer” följer utvecklingen av biodrivmedel på nationell nivå och elektrifieringen inom branschen. Omställningsbarometern kommer att ges ut fyra gånger per år.

Ladda ned Omställningsbarometern december 2023

Ladda ned Omställningsbarometern september 2023

Ladda ned Omställningsbarometern juli 2023

Ladda ned Omställningsbarometern mars 2023

Om statistiken för hållbara biodrivmedel i Omställningsbarometern:

Statistiken för hållbara biodrivmedel som används i Omställningsbarometern finns på hemsidan under Statistik/andel förnybara drivmedel (figur 1 & 2). Den anger hur stor andel respektive hållbara biodrivmedel bidar med. Här ingår totala volymer bensin, diesel och olika biodrivmedel.

Statistiken i Omställningsbarometern skiljer sig från den vi redovisar för förnybart i transportsektorn på årsbasis under statistik/andel förnybara drivmedel (Figur 3) eftersom denna även inkluderar fler bränslen samt el och är beräknad enligt metoden i förnybartdirektivet. Statistiken i omställningsbarometern skiljer sig också från volymstatistiken på årsbasis (LÄNK) där fler bränslen såsom eldningsoljor och flygbränslen ingår.