Standarder

Drivkraft Sverige tillsammans med medlemsbolagen deltar aktivt i arbetet med
standardisering både på svensk och europeisk nivå.

Syftet med standarder är fastslå kriterier och egenskaper som är viktiga för bränslenas
praktiska användbarhet. Det kan röra sig om egenskaper som är viktiga för att en motor ska fungera som den ska, så som till exempel oktantalet för bensin eller smörjegenskaperna för en dieselmotor. Det finns också kriterier som omfattar lagring och transport av produkten samt kriterier som finns av säkerhets- och miljöskäl.

Drivkraft Sverige har tagit fram sammanställningen ”Utdrag ur svensk standard för drivmedel och flytande bränslen”. I detta dokument presenteras utdrag ut svensk standard för olika bränslen, för motordrift och uppvärmning. Alla de standarder och data som hänvisas till i detta dokument är publicerade med tillåtelse från Svenska Institutet för Standard (SIS). SIS ansvarar inte för eventuella fel i detta material, eventuella fel som kan ha uppstått vid återgivning av data hänvisas till Drivkraft Sverige (info@drivkraftsverige.se).
Standarderna i sin helhet kan beställas direkt från SIS (www.sis.se).

Ladda ned Utdrag ur svensk standard för drivmedel och flytande bränslen