Volymer

De utlevererade volymerna av oljeprodukter ökade hastigt under 1950 samt 1960-talet och var som högst 1970 men sjönk sedan drastiskt i början av 80-talet. Därefter har de totala utleveranserna av oljeprodukter och förnybara drivmedel varit mer stabila även om fördelningen mellan olika produkter förändrats.

Statistiken baseras på insamlad bränslestatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Insamlingen av statistik har förändrats vid flera tillfällen. Egenskaperna hos flera av oljeprodukterna har också förändrats över tid och nya förnybara drivmedel har tillkommit. Läs mer hur serierna tagits fram och hur data kan skilja sig för olika perioder under fliken ”Info” vid diagrammet.

Utlevererad volym av oljeprodukter och förnybara drivmedel – per år

Utlevererad volym av oljeprodukter och förnybara drivmedel – per månad

Utlevererad volym av drivmedel – per år

Utlevererad volym av drivmedel – per månad

Förnybara drivmedel – per år

Förnybara drivmedel – per månad

HVO – per år

HVO – per månad

FAME – per år

FAME – per månad

Fordonsgas – per år

Fordonsgas – per månad

Etanol – per år

Etanol – per månad

Marknadsandelar