Volymer

Utlevererad volym av oljeprodukter och förnybara drivmedel – per år

Utlevererad volym av oljeprodukter och förnybara drivmedel – per månad

Utlevererad volym av drivmedel – per år

Utlevererad volym av drivmedel – per månad

Förnybara drivmedel – per år

Förnybara drivmedel – per månad

HVO – per år

HVO – per månad

FAME – per år

FAME – per månad

Fordonsgas – per år

Fordonsgas – per månad

Etanol – per år

Etanol – per månad

Marknadsandelar