Hållbarhet

Drivmedelsbranschens huvuduppgift är att möjliggöra trygg, hållbar och konkurrenskraftig mobilitet. Vi arbetar aktivt för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Vår bransch spelar en viktig roll i omställningen då många av de produkter som vi utvecklar, producerar och levererar är en förutsättning för att andra branscher ska lyckas ställa om till klimatneutralitet.

Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft

Bränsle- och drivmedelsbranschen är en av 22 branscher som inom ramarna för Fossilfritt Sverige tagit fram en egen Färdplan för hur branschen ska bli klimatneutral till 2045.

Läs mer

Våra hållbarhetsområden

Kontakt gällande hållbarhet

Ebba Tamm

Produktchef, Hållbarhet

ebba.tamm@drivkraftsverige.se 0733 - 81 80 82

Aktuella nyheter inom Hållbarhet

Fler nyheter
Fler nyheter

Senaste publikationerna inom hållbarhet

Fler publikationer
  • Rapport
    mars 28, 2023

    Förstärkningsresurser för drivmedelsberedskapen – En del av totalförsvaret

    Ramboll har på uppdrag av Drivkraft Sverige tagit fram rapporten ”Förstärkningsreurser – En del av totalförsvaret. Rapporten behandlar bland annat dagens tillgängliga förstärkningsresurser inom drivmedelsförsörjningen och hur en utvecklad robusthet och förmåga vid kriser kan åstadkommas skyndsamt, med hög resurseffektivitet. Rapporten beskriver även skillnader och likheter mellan förstärkningsresurser i statlig och företags regi, skillnader och synergier mellan nationella och internationella resurser samt hinder och möjliggörare för en effektiv utveckling inom drivmedelsberedskapen.

Fler publikationer