Elektrifiering

Elektrifieringen är viktig för att nå klimatmålen och det är också vägen att tillsammans med andra energislag så som biodrivmedel kunna frigöra oss från fossila bränslen. Elektrifieringen går snabbt vilket visar på tryck i omställningen. Men även om elektrifiering pågår och takten ökar, är det värt att påminna om att 3 av 4 bilar fortfarande kommer att ha förbränningsmotor 2030.

Tack vare förbättrad batterikapacitet har räckvidden för eldrivna fordon ökat. Redan i dag kan lätta eldrivna lastbilar användas för lokal distribution av varor utan att behöva snabbladdas under dagen. Samma sak gäller bussar i stadstrafik. Den fortsatta teknikutvecklingen kommer med hög sannolikhet att leda till att batterielektrisk drift så snart detta blir möjlig även implementeras i regional buss- och distributionstrafik. Även elektrifieringen av tunga lastbilar har påbörjats.

Branschens huvuduppgift är att med hållbarhet och bibehållen konkurrenskraft klara mobilitet idag och i framtiden. Bränsle och drivmedelsbranschen är en av de branscher som kanske är viktigast för omställningen då många av de produkter som man utvecklar, tillverkar och levererar är nödvändiga för mobiliteten i samhället och kan möjliggöra att andra branscher lyckas i sin omställning till klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft.

Kontakt gällande elektrifiering