Elektrifiering

Elektrifieringen är viktig för att nå klimatmålen och det är också vägen att tillsammans med andra energislag så som biodrivmedel kunna frigöra oss från fossila bränslen. Elektrifieringen går snabbt vilket visar på tryck i omställningen.

Tack vare förbättrad batterikapacitet har räckvidden för eldrivna fordon ökat. Redan i dag kan lätta eldrivna lastbilar användas för lokal distribution av varor utan att behöva snabbladdas under dagen. Samma sak gäller bussar i stadstrafik. Den fortsatta teknikutvecklingen kommer med hög sannolikhet att leda till att batterielektrisk drift så snart detta blir möjlig även implementeras i regional buss- och distributionstrafik. Även elektrifieringen av tunga lastbilar har påbörjats.

För att elektrifieringen ska kunna fortsätta i ett högt tempo behövs det en tillgänglig och publik laddinfrastruktur. Även om många vill ladda bilen hemma eller på jobbet är en väl utbyggd publik laddinfrastruktur en förutsättning för att elektrifieringen ska bli verklighet. Den publika laddinfrastrukturen för personbilar har byggts ut kraftigt under 2023 och det totala antalet publika laddpunkter ökade med 88 procent varav snabbladdningen (50kW och uppåt) ökade med 40 procent.

Drivkraft Sveriges medlemmar Circle K, OKQ8, Preem och St1 har höga ambitioner och bygger nya laddstationer för både personbilar och den tunga trafiken i snabb takt. Under 2023 hade medlemsföretagen sammanlagt 199 publika laddstationer för snabbladdning med totalt 1017 laddpunkter. Dessa stod för ungefär 25 procent av det totala antalet publika snabbladdare.

Kontakt gällande elektrifiering