Elektrifieringen inom drivmedelsbranschen

Enligt Trafikverkets rapport om vägtrafikens utsläpp 2021 bidrog elektrifiering till stor del av minskningen av nya personbilars utsläpp. Andelen elbilar i nybilsregistreringen ökade från 10 till 19 procent. Laddbara bilar, det vill säga elbilar tillsammans med laddhybrider, stod tillsammans för 45 procent av nyregistrerade personbilar att jämföra med 32 procent under 2020.

Samtidigt som elektrifieringen av personbilar sker i snabb takt finns utmaningar med att bygga ut den laddinfrastruktur som behövs. Det krävs en omfattande utbyggnad som tillgodoser en trygg laddning längsmed vägen.

Drivkraft Sveriges medlemmar arbetar med flera olika lösningar för att kunna erbjuda fossilfria resor och transporter. Både genom produktion och distribution. Några exempel:

Circle K arbetar för att etablera 800 laddpunkter på 300 stationer samt vätgas på åtta stationer i landet.  Under 2021 ingick Circle K ett löfte med Elektrifieringskommissionen om att tillsammans med ett antal kunder driva regionala test för laddning av lastbilar. Circle K samordnar så långt det går, laddning för personbilar och lastbilar genom så kallad drive-thru lösningar. Circle K engagerar sig i flertalet regionala initiativ för laddning av tung trafik för att nämna några projekt.

Under 2021 öppnade OKQ8 och Skellefteå Kraft de första supersnabbladdarna i Örebro i vad som ska bli Sveriges största nätverk på 300 stationer. Målet är 800 laddpunkter senast 2026, fördelade på alla OKQ8:s bemannade stationer.

Preem storsatsar på snabbladdning och tecknade 2021 avtal med Recharge om att installera hundratals supersnabbladdare på Preems stationer runtom i hela landet. Stationerna kommer till en början att utrustas med fyra till åtta laddpunkter som kommer att ha en effekt på 150 kW upp till 300 kW, vilket möjliggör snabbare laddning. I satsningen ingår både laddning för personbilar på Preems bemannade stationer och för lastbilar på Preems Såifa-anläggningar.