Handbok för att säkra utbyggnaden av laddinfrastrukturen på drivmedelsstationer

För att tillgodose behovet av tillgång till elladdning längs våra vägar, utrustas drivmedelstationer med laddstationer för laddbara fordon. Därför har nu Drivkraft Sverige tillsammans med branschen tagit fram en ny handbok för att säkra och underlätta utbyggnaden.

Utbyggnaden av laddinfrastrukturen och andelen laddbara fordon har under de senaste åren ökat kraftigt. För att säkra att laddinfrastrukturen snabbt kan byggas ut på både ett strukturerat, säkert och effektivt sätt kan branschen med sin erfarenhet av säkerhetsarbete, betalningslösningar samt drivmedelsstationernas geografiska placering underlätta införandet.

Detta ligger också i linje med EU:s förslag till Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) som ställer krav på ökad tillgänglighet av snabbladdning.

Syftet med handboken är att underlätta införandet av laddinfrastruktur på  drivmedelsstationer.

Länk till handboken

Länk till bilaga 1: Konsekvenskriterier värmestrålning

Länk till bilaga 2: Strålningsberäkning