Hållbara förnybara biodrivmedel

Biodrivmedel och syntetiska drivmedel som går att använda i fordon med förbränningsmotor, är ett kostnadseffektivt sätt att minska växthusgasutsläpp, och skapa omedelbara utsläppsreduktioner.

Alla hållbara lösningar kommer att behövas nu och i framtiden för att nå klimatmålen. Det finns områden där omedelbar elektrifiering är att föredra och det finns områden där biodrivmedel spelar en viktig roll under en överskådlig tid eller där biodrivmedel utgör ett fullgott slutmål.