Konkurrenskraft

Drivkraft Sverige vill stärka drivmedelsbranschens konkurrenskraft genom att belysa branschens bidrag till den svenska ekonomin och hur förutsättningarna påverkas av regler, tillstånd, skatter, lagar, förordningar, direktiv och styrmedel.

Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft

Bränsle- och drivmedelsbranschen är en av 22 branscher som inom ramarna för Fossilfritt Sverige tagit fram en egen Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft till 2045.

Läs mer

Våra Konkurrenskraftsområden

Kontakt om konkurrenskraft

Viktor Gunnarsson

Verkställande utskottschef, Konkurrenskraft

viktor.gunnarsson@drivkraftsverige.se 076 - 147 63 45

Aktuella nyheter inom konkurrenskraft

Fler nyheter
Fler nyheter