Konkurrenskraft

Drivkraft Sverige vill stärka branschens konkurrenskraft genom att belysa branschens bidrag till omställningen och den svenska ekonomin samt hur förutsättningarna påverkas av olika regler. Drivkraft Sverige verkar för att påverka förutsättningarna på svensk och EU-nivå så att lagenlig, konkurrensneutral och kostnadseffektiv implementering uppnås och att regelverk, styrmedel och andra åtgärder som berör branschen är förutsägbara och långsiktiga.

Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft

Bränsle- och drivmedelsbranschen är en av 22 branscher som inom ramarna för Fossilfritt Sverige tagit fram en egen Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft till 2045.

Läs mer

Våra Konkurrenskraftsområden

Kontakt gällande Konkurrenskraft

Viktor Gunnarsson (pappaledig)

Verkställande utskottschef, Konkurrenskraft

viktor.gunnarsson@drivkraftsverige.se 076 - 147 63 45

Aktuella nyheter inom konkurrenskraft

Fler nyheter
Fler nyheter