Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft

Sverige har som mål att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll senast år 2045. Bränsle- och drivmedelsbranschen är en av 22 branscher som inom ramarna för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige tagit fram en färdplan för klimatneutral konkurrenskraft till 2045.

Processen är unik på det sättet att branscherna frivilligt tagit fram planer på hur de ska bli klimatneutrala till år 2045. De föreslår även vilka beslut som behöver fattas av regering och riksdag för att målen ska nås, men kanske viktigast av allt är att de visar upp hur omställningen ger konkurrensmässiga fördelar och möjligheter. Det är just denna logik som kan bli Sveriges viktigaste klimatexport. Vi kan visa andra länder att det inte är en uppoffring att bli klimatneutrala utan en chans till utveckling och nya affärsmöjligheter. Det är precis vad som behövs i en värld där många länder är mer rädda för samhällsförändringen än klimatförändringen.

Bränsle- och drivmedelsbranschen (f.d. petroleum- och biodrivmedelsbranschen) är en av de branscher som kanske är viktigast för omställningen då många av de produkter som man utvecklar, tillverkar och levererar är nödvändiga för mobiliteten i samhället och kan möjliggöra att andra branscher lyckas i sin omställning till klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft. I denna färdplan beskrivs hur transformationen ska gå till, vilka förutsättningar som krävs, hur övergången till hållbara, förnybara drivmedel ser ut och hur klimatavtrycket från verksamheten ska reduceras.

Respektive bransch är själva ägare av färdplanens berättelse och de krav på politik som ska möjliggöra genomförandet. Fossilfritt Sverige har samarbetat med branschen på olika sätt för att stötta dem i framtagandet av färdplanen. Tillsammans bildar färdplanerna ett »Sverigepussel« som visar hur Sverige ska kunna bli klimatneutralt samtidigt som välfärden ökar. De visar också vilka områden som är kritiska i omställningen och vilka lösningar som måste fram för att färdplanerna ska gå ihop. Färdplanerna utgör grunden för hur Sverige ska nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045 och därigenom också inspirera andra länder att följa efter.

Ladda ned branschens färdplan

Ladda ned uppföljning 2022 av färdplanen

Ladda ned bilaga till uppföljning 2022 av färdplanen