Regler & processer

Drivkraft Sverige arbetar aktivt för att påverka förutsättningarna på svensk och EU nivå så att lagenlig, konkurrensneutral och kostnadseffektiv implementering uppnås.

Genom proaktivitet och tydliga konsekvensanalyser skapar vi långsiktiga förutsättningar för medlemsföretagens verksamhet och verkar för svensk konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.