Regler & processer

Det har under lång tid bedrivits en aktiv klimat- och energipolitik inom Sverige och EU genom bland annat inblandningskrav, energibeskattning och utsläppshandel. Drivkraft Sverige arbetar aktivt för att påverka förutsättningarna på svensk och EU-nivå så att lagenlig, konkurrensneutral och kostnadseffektiv implementering uppnås. Här ingår att följa, analysera och påverka styrmedel som påverkar branschens ekonomiska förutsättningar på kort och lång sikt.

Genom proaktivitet och tydliga konsekvensanalyser skapar vi långsiktiga förutsättningar för branschens verksamhet och verkar för svensk konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.