Skatter & avgifter

Drivkraft Sverige bevakar och påverkar kontinuerligt utvecklingen gällande skatter & avgifter kopplade till bränsle- och drivmedel.

En viktig del i vårt uppdrag är att samla in och tillhandahålla statistik gällande skatt på drivmedel och bränsle.

Ta del av vår skattestatistik här