Statistik

En viktig del i vårt uppdrag är att samla in och tillhandahålla bränsle- och drivmedelsstatistik. Vår statistik är huvudsakligen baserad på publika källor så som Energimyndigheten och SCB. Informationen presenteras aggregerat och vi har inte tillgång till information om enskilda drivmedelsstationer eller anläggningar.

Ta del av vår branschstatistik här