Nu laddar vi resan! Drivkraft Sveriges handlingsplan för elektrifiering av transportsektorn

Laddinfrastrukturen spelar en avgörande roll för att lyckas med övergången till elektrifiering, både avseende personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon. Drivkraft Sverige har därför tagit fram en handlingsplan med 15 konkreta förslag till att öka takten i elektrifieringen av transportsektorn.

Tre nyckelfaktorer är:

  • En samordnande myndighet och en nationell samordnare.
  • Effektivare handläggningsprocesser samt tillräcklig effekt och nätkapacitet.
  • Ökat antal elfordon och en fungerande begagnatmarknad.

Ta del av hela handlingsplanen här