Debatt: Avsaknad av snabbladdning drabbar besöksnäringen i Norrbotten

Debattartikel publicerad den 1/3-2023 i Norrbottens-kuriren

Endast 16 procent av laddstationerna i anslutning till större vägar i Norrbotten har idag snabbladdning. Detta är ett problem för elektrifieringsambitioner och för besöksnäringen i regionen som riskerar att halka efter grannländerna i kampen turisterna, skriver debattörerna.

I budgeten för 2023 avsätts 1,1 miljarder till utbyggnad av laddinfrastruktur och av regeringsförklaringen från 2022 framgår det att regeringen ser elektrifieringen som en hörnpelare i den svenska klimatpolitiken, en uppfattning som även Drivkraft Sverige och Visita delar.

Statistiken visar att var tredje bil som såldes i länet förra året var en elbil. Att endast 16 procent av de publika laddstationerna som ligger vid större vägar i länet har snabbladdning innebär en utmaning för elbilsägare som vill göra längre resor. Det betyder att turismnäringen kan gå miste om såväl norska och danska elbilister kan välja bort Sverige som semesterland på grund av en sämre utbyggd laddinfrastruktur.

Trots en stor investeringsvilja hos drivmedelsbranschen och turismnäringen går utvecklingen för långsamt, framför allt på grund av långa tillståndsprocesser för att få bygga nya laddstationer. Besöksnäringen lider dessutom av att det är svårt att få lönsamhet i utbyggnad av tillräckligt stor laddkapacitet i vissa delar av landet där trafikvolymen är låg. Vi vill därför peka på följande åtgärder som prioriterade:
• Korta handläggningstiderna för anslutningsprocessen samt ledtider för anslutning. Enligt en färsk rapport från Energimarknadsinspektionen så kan ledtiderna för att ansluta större anläggningar vara upp till 36 månader.
• Ett större statligt ansvar för att bygga och driva laddinfrastruktur i de delarna av Sverige där det inte är möjligt att erbjuda snabbladdning på marknadsmässiga villkor.
• En strategisk utbyggnad av laddinfrastruktur för snabbladdning som tillgodoser besöksnäringens behov av god tillgänglighet.

Vidare är det viktigt att komma ihåg att drivmedelsbranschen redan satsar stort på laddinfrastruktur och är redo att växla upp detta arbete. Med ett väletablerat nät av servicestationer runtom i landet där kunden även erbjuds mat, tillgång till toaletter och annan service är det naturligt att den publika laddinfrastrukturen längs de stora vägarna centreras runt de befintliga servicestationerna.
Även besöksnäringen investerar i laddinfrastruktur runt om i hela landet, vilket kompletterar drivmedelsbranschens investeringar längs vägen.

Transporter leder till möten mellan människor och skapar jobb och tillväxt i hela vårt avlånga land. Våra två organisationer arbetar för att vi ska kunna fortsätta resa och mötas samtidigt som vi klarar transportsektorns klimatomställning. För att detta ska vara möjligt behöver politiken skapa rätt förutsättningar.

Jonas Siljhammar, vd Visita 
Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter