Debatt: Avsaknad av snabbladdning drabbar besöksnäringen i Värmland

Debattartikel publicerad i Nya Wermlands Tidningen den 7/3-2023

Det betyder att turismnäringen riskerar att gå miste om såväl svenska som exempelvis norska och danska elbilister som kan komma att välja bort Sverige som semesterland, skriver Jonas Siljhammar och Jessica Alenius.

Endast 23,5 procent av laddstationerna som ligger i anslutning till större vägar i Värmlands län har i dag snabbladdning. För hela Sverige är siffran ännu lägre, endast 16 procent. Detta är ett problem för Sveriges elektrifieringsambitioner och för besöksnäringen i regionen som riskerar att halka efter grannländerna Norge och Danmark i kampen om de nordiska turisterna. Drivkraft Sverige och Visita efterfrågar nu en tydlig prioritering av utbyggnad av laddinfrastrukturen längs de stora vägarna.

I budgeten för 2023 avsätts 1,1 miljarder kronor till utbyggnad av laddinfrastruktur och av regeringsförklaringen från 2022 framgår det att regeringen ser elektrifieringen som en hörnpelare i den svenska klimatpolitiken, en uppfattning som även Drivkraft Sverige och Visita delar.

Antalet elbilar fortsätter öka i länet. Statistiken visar att var fjärde bil som såldes i Värmland förra året var en elbil. Att endast 23,5 procent av de publika laddstationerna som ligger i anslutning till större vägar i länet i dag har snabbladdning innebär en utmaning för elbilsägare som vill göra längre resor.Så skriver du en debattartikel

Det betyder att turismnäringen riskerar att gå miste om såväl svenska som exempelvis norska och danska elbilister som kan komma att välja bort Sverige som semesterland på grund av en sämre utbyggd laddinfrastruktur. Det är även ett hinder för många att köpa en elbil då elbilsägare inte har samma möjligheter som andra bilägare att göra långa resor i hela landet utan att behöva känna stress och laddångest på resan.

Trots en stor investeringsvilja hos drivmedelsbranschen och turismnäringen går utvecklingen för långsamt, framför allt på grund av långa tillståndsprocesser för att få bygga nya laddstationer. Besöksnäringen lider dessutom av att det är svårt att få lönsamhet i utbyggnad av tillräckligt stor laddkapacitet i vissa delar av landet där trafikvolymen är låg. Drivkraft Sverige och Visita vill därför peka på följande åtgärder som prioriterade:

● Korta handläggningstiderna för anslutningsprocessen samt ledtider för anslutning. Enligt en färsk rapport från Energimarknadsinspektionen så kan ledtiderna för att ansluta större anläggningar vara upp till 36 månader.

● Ett större statligt ansvar för att bygga och driva laddinfrastruktur i de delarna av Sverige där det inte är möjligt att erbjuda snabbladdning på marknadsmässiga villkor.

● En strategisk utbyggnad av laddinfrastruktur för snabbladdning som tillgodoser besöksnäringens behov av god tillgänglighet.

Vidare är det viktigt att komma ihåg att drivmedelsbranschen redan i dag satsar stort på laddinfrastruktur och är redo att växla upp detta arbete. Med ett väletablerat nät av servicestationer runtom i landet där kunden även erbjuds mat, tillgång till toaletter och annan service är det naturligt att den publika laddinfrastrukturen längs de stora vägarna centreras runt de befintliga servicestationerna. Förutom service kan servicestationerna erbjuda en trygg och säker hantering av drivmedel.

Även besöksnäringen investerar i laddinfrastruktur runt om i hela landet, vilket kompletterar drivmedelsbranschens investeringar längs vägen.

Transporter leder till möten mellan människor och skapar jobb och tillväxt i hela vårt avlånga land. Våra två organisationer arbetar för att vi ska kunna fortsätta resa och mötas samtidigt som vi klarar transportsektorns klimatomställning. För att detta ska vara möjligt behöver politiken skapa rätt förutsättningar.

Jonas Siljhammar

Vd, Visita

Jessica Alenius

Vd, Drivkraft Sverige

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter