Debatt: Drivmedelsförsörjning i kris och krig – en nationell angelägenhet

Debattartikel publicerad den 17 juli 2023 i Gefle Dagblad

Kriget i Ukraina har aktualiserat beredskapsfrågan hos många aktörer som arbetar med totalförsvaret. Försvarsmakten och andra aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet betonar betydelsen av en robust drivmedelsförsörjning för att samhället ska fungera i kris och krig. Vi måste dock ha en förståelse för hur drivmedelskedjan är uppbyggd för att kunna skapa en sammanhållen beredskap med en tydlig prioritering.

Gävle är en av 21 depåorter som försörjer hela Sveriges behov av drivmedel till både transporter och reservaggregat. Sett ur ett lokalt eller regionalt perspektiv är det viktigt att förstå att drivmedelsförsörjningen är del av ett nationellt system. Depåorterna ingår i en nationell depåinfrastruktur och försörjningsområdena måste därför samordnas med såväl det militära som civila försvaret, då dessa sträcker sig över kommun- och länsgränser. Lokala beslut kan därmed äventyra Sveriges beredskap och trygghet.

Tidigare ingick drivmedelsförsörjningen inom det ekonomiska försvaret, i dag ingår det i det militära och civila försvarat vilket skapar otydlighet. För att undvika 290 olika lokala lösningar och skapa resurseffektivitet bör drivmedelsförsörjningen ha en nationell planering och samordning.

Samtidigt är det viktigt att den nationella planen och samordningen sker i nära dialog med samtliga aktörer; myndigheter, näringsliv, länsstyrelser och kommuner. En nationell behovsbild och prioritering bör tas fram med ett bottom-up perspektiv där Energimyndigheten är samordnande. Drivmedelsaktörerna kan utifrån behovsbilden genomföra försörjningsanalyser för att identifiera förmåga och eventuella behov, exempelvis depåer som utgör riksintressen samt förstärkningar inom reservkraftkapaciteten. Förmågebedömningen kommer också behöva ta höjd för Sveriges roll inom Nato.

Nationell samordning leder till att kommuner, län, civilområden, sektorsmyndigheter samt drivmedelsbolag kan etablera tydliga rutiner vid en drivmedelsstörning. Om Sverige säkrar ett robust civilt och militärt försvar så kan detta även stödja fredstida lokala och regionala kriser. Kommuner har redan många ansvarsområden inom totalförsvaret utöver den dagliga kommunala hanteringen så låt oss i dialog skapa ett robust och resurseffektivt samhälle som även fungerar i en kris- eller krigssituation.

Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige

David Sällh, ansvarig trygghetsfrågor

Debattartikeln har även publicerats i följande tidningar:

Kindaposten

Västervikstidningen

Vimmerby Tidning

Piteåtidningen

Västerbottenskuriren

Sundsvalls Tidning

Norrbottenskuriren

Nya Wermlands Tidningen

Länstidningen Södertälje

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter