Arkiv: Digitalt seminarium, Förstärkningsresurser för drivmedelsberedskapen – En del av Totalförsvaret

Måndag den 29 maj 2023 kl 11.00-12.00 bjöd Drivkraft Sverige in till ett digitalt seminarium kopplat till rapporten ”Förstärkningsresurser för drivmedelsberedskapen – En del av totalförsvaret” som Ramboll tagit fram på uppdrag av Drivkraft Sverige.

Rapporten behandlar bland annat dagens tillgängliga förstärkningsresurser inom drivmedelsförsörjningen och hur en utvecklad robusthet och förmåga vid kriser kan åstadkommas skyndsamt och med hög resurseffektivitet. Vid det digitala seminariet presenterade Mikael Toll från Ramboll innehållet i rapporten.

Rapporten finns att ladda ned här

Ladda ned materialet från seminariet här

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter