Drivkraft Sverige bjuder in till digitalt seminarium om AFIR

Den 25 juli 2023 antog det Europeiska rådet det nya regelverket Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR). Regelverket innebär en ambitionshöjning inom EU och kommer att reglera hur utbyggnaden av laddinfrastruktur och andra alternativa bränslen ska ske inom hela unionen under lång tid framöver. 

Drivkraft Sverige, Power Circle, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden anordnar nu ett gemensamt digitalt seminarium för att gå igenom vad regelverket innebär, hur tidsplanen för implementeringen ser ut samt hur olika aktörer inom e-mobility kommer att påverkas av de nya reglerna. På seminariet kommer vi att fokusera på de delar av AFIR som rör laddinfrastruktur för vägfordon. Seminariet är helt kostnadsfritt.

Dag/Tid: Onsdag den 4 oktober klockan 9:00-10:00.

Medverkande:

– Thomas Schölin, Vice VD på Drivkraft Sverige

– Martin Olin, ansvarig e-mobilitet på Energiföretagen

– Mazdak Haghanipour, teknikchef på Mobility Sweden

– David Mowitz, expert e-mobility på Power Circle

Länk till mer information och anmälan

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter