Drivkraft Sverige bjuder in till seminarium 25 oktober: Ny klimatpolitik? Vad betyder det för transportsektorns omställning?

Regeringen har gett professor John Hassler i uppdrag att analysera vad EU:s nya klimatpaket kan innebära för den svenska klimatpolitiken. Hur ser en samhällsekonomisk effektiv klimatpolitik ut och vilka förutsättningar behövs för att Sverige ska nå klimatmålen? Vad får den nya spelplanen för konsekvenser för transportsektorn och för de olika energibärarna?

Dag/Tid: Onsdag den 25 oktober klockan 14:00-15:30

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, lokal Wallenbergaren

Medverkande:

  • John Hassler, Professor i makroekonomi och utredare åt regeringen
  • Anders Hermansson, Vd, Svensk Sjöfart
  • Fredrik Kämpfe, Branschchef flyg, Transportföretagen
  • Sofia Linder, Chefsekonom, Mobility Sweden
  • Tina Thorsell, Chef samhällspolitik, branschchef väg, Transportföretagen
  • Sara Emanuelsson, Energipolitisk chef, Energiföretagen
  • Maria Malmkvist, Vd, Energigas Sverige
  • Anders Norén, Hållbarhetschef, Drivkraft Sverige


Moderator: Jessica Alenius Vd, Drivkraft Sverige.

Seminariet är kostnadsfritt.

Länk till mer information och anmälan

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter