Drivkraft Sverige i Almedalen 2023

Drivkraft Sverige bjuder in till tre högaktuella seminarier under Almedalsveckan 2023. Seminarierna hålls torsdag den 29 juni kl 9.45-12.00 på Övre planet, Hamnplan 5.

Program

9.45-10.20: Utbyggnad av publik laddinfrastruktur – hur ökar vi tempot?
Elektrifieringen spelar en viktig roll för att lyckas med omställningen till ett fossilfritt samhälle. Laddinfrastrukturen i Sverige byggs ut i rask takt. Vilka lärdomar kan vi dra så här långt och vad krävs för att öka takten ytterligare?
Läs mer om seminariet i Almedalens officiella program

10.25-11.10: Från pandemi till krig – Hur ser drivmedelsberedskapens nya verklighet ut?
Totalförsvarets återuppbyggnad bör inte utgå från hanteringen av pandemin. Vi bör i stället utgå ifrån erfarenheter från kriget i Ukraina. Hur ska den nationella samordningen för drivmedelsberedskapen utformas? Hur ska beredskapen dimensioneras och vilket ansvar har staten?
Läs mer om seminariet i Almedalens officiella program

11.15-12.00: Hur når vi klimatmålen med sänkt reduktionsplikt?
Hur når vi transportsektorns mål att minska klimatpåverkan med 70% till 2030 med en reduktionsplikt på 6%? Vilka andra styrmedel kommer att behövas? Vilken roll ska hållbara biodrivmedel spela i omställningen från fossilt till fossilfritt?
Läs mer om seminariet i Almedalens officiella program

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter