Arkiv: Drivkraft Sverige i Almedalen 2023

Drivkraft Sverige bjuder in till tre högaktuella seminarier under Almedalsveckan 2023. Seminarierna hålls torsdag den 29 juni kl 9.45-12.00 på Övre planet, Hamnplan 5.

Program

9.45-10.20: Utbyggnad av publik laddinfrastruktur – hur ökar vi tempot?
Elektrifieringen spelar en viktig roll för att lyckas med omställningen till ett fossilfritt samhälle. Laddinfrastrukturen i Sverige byggs ut i rask takt. Vilka lärdomar kan vi dra så här långt och vad krävs för att öka takten ytterligare?’

Medverkande
Roberto Maiorana, GD, Trafikverket
Tina Thorsell, Samhällspolitisk chef, Transportföretagen
Kristofer Fröjd, Senior Vice President, Strategy & Business Development, Ellevio AB
Johan Söderberg, Director Fuel & E-Mobility, Circle K
Thorbjörn Ridderberg, Chief Operating Officer, OKQ8
Thomas Schölin, Vice-VD, Drivkraft Sverige
Länk till seminariet i Almedalens officiella program

10.25-11.10: Från pandemi till krig – Hur ser drivmedelsberedskapens nya verklighet ut?
Totalförsvarets återuppbyggnad bör inte utgå från hanteringen av pandemin. Vi bör i stället utgå ifrån erfarenheter från kriget i Ukraina. Hur ska den nationella samordningen för drivmedelsberedskapen utformas? Hur ska beredskapen dimensioneras och vilket ansvar har staten?

Medverkande
Jonny Lindfors, Arméchef, Försvarsmakten
Robert Andrén, GD, Energimyndigheten
Alexandra Anstrell, Ledamot i Försvarsutskottet, (M) Riksdagen
Mikael Larsson, Ledamot i Försvarsutskottet, (C) Riksdagen
Per-Arne Karlsson, Director Public Affairs & Senior Advisor, St1
Mattias Backmark, Director Capital Projects Financing, Preem
Lars-Gunnar Edh, Chef division Energi, Lantmännen
David Sällh, Verkställande utskottschef Trygghet, Drivkraft Sverige
Jessica Alenius, VD, Drivkraft Sverige
Länk till seminariet i Almedalens officiella program

11.15-12.00: Hur når vi klimatmålen med sänkt reduktionsplikt?
Hur når vi transportsektorns mål att minska klimatpåverkan med 70% till 2030 med en reduktionsplikt på 6%? Vilka andra styrmedel kommer att behövas? Vilken roll ska hållbara biodrivmedel spela i omställningen från fossilt till fossilfritt?

Medverkande
Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
Helena Storckenfeldt, M, Riksdagen
Helena Gellerman, L, Riksdagen
Martin Kinnunen, SD, Riksdagen
Rickard Nordin, C, Riksdagen
Magdalena Streijffert, Senior Public Affairs Manager, Neste
Johan Söderberg, Director Fuel & E-Mobility, Circle K
Marlene Burwick, Director Public Affairs, St1
Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef, Lantmännen
Erik Nilzén, Director Sustainability, People & Communications, OKQ8 Scandinavia
Katarina Thorling, Chef Hållbarhetsutveckling, Preem
Länk till seminariet i Almedalens officiella program

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter