Fortsatt hög andel biodrivmedel 2023

Drivkraft Sverige presenterar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom bränsle-, drivmedels- och laddoperatörsbranschen. 2023 blev ett rekordår med 26,6 % hållbara biodrivmedel på energibas jämfört med 26,4 % året innan. 2024 kommer andelen att minska kraftigt på grund av att reduktionsplikten har sänkts till 6 % för bensin och diesel.

Den positiva utvecklingen för biodrivmedel har brutits
Under 2023 avtog ökningstakten av andelen biodrivmedel. Förklaringen till det är att
reduktionspliktsnivån, dvs reduktionen av växthusgasutsläpp, pausades på 2022 års
nivåer dvs 30,5 % för diesel och 7,8 % för bensin under 2023.

Vad händer under 2024?
Andelen hållbara biodrivmedel kommer att minska kraftigt under 2024 som en följd av att reduktionspliktsnivån sänkts till 6 % för diesel och bensin från 30,5 % respektive 7,8 %. Reduktionsplikten kommer att ligga på denna nivå under perioden 2024-2026. Det kommer att medföra drastiskt ökade koldioxidutsläpp från framförallt vägtransportsektorn. Enligt Naturvårdsverket antas utsläppen från transportsektorn öka med ca 4-5 miljoner ton under 2024. Det ska ställas i relation till att transportsektorn totalt släppte ut 13,6 miljoner ton under 2022 eller att det totalt släpptes ut ca 45 miljoner ton i Sverige under 2022. Regeringen kommer att tillsätta en utredning som ska föreslå styrmedel för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål och klimatåtaganden inom EU till 2030.

Laddinfrastrukturen byggs ut snabbt
Elektrifieringen av samhället fortsätter i snabb takt. Antalet elfordon, publika laddstationer samt det totala antalet publika laddningspunkter ökar för varje dag. Drivmedelsbranschen som etablerar laddinfrastruktur längs våra vägar är en viktig del av omställningen och står nu för ca 35 % av de publika snabbladdningspunkterna.

Ladda ned Omställningsbarometern

För mer information, kontakta:

Anders Norén, Hållbarhetschef, Drivkraft Sverige, +46 76 145 00 47 / anders.noren@drivkraftsverige.se

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter