Hemställan Drivkraft Sverige – Avveckling av Mk1 bensinkvalité och harmonisering med bränslekvalitetsdirektivet för Mk2 bensin

Hemställan Drivkraft Sverige: Avveckling av Mk1 bensinkvalité och harmonisering med bränslekvalitetsdirektivet för Mk2 bensin

Bilaga 1: Emissionsmätning bensin av miljöklass 1 och 2

Bilaga 2: Rekommendation rörande förändrad miljöklass för bensin

Bilaga 3: EcoTraffic Test report

Bilaga 4: Beviljad ångtrycksdispens till 31/12-2030

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter