Hemställan: Utveckling av miljöinformation för att ge konsumenten relevant information och avveckling av miljöinformationskravet i dess nuvarande form som är vilseledande

Hemställan Drivkraft Sverige: Utveckling av miljöinformation för att ge konsumenten relevant information och avveckling av miljöinformationskravet i dess nuvarande form som är vilseledande

Bilaga 1: Remissvar Miljöinformation om drivmedel

Bilaga 2: Remissvar Föreskrifter om skyldighet om miljöinformation

Bilaga 3: Remissvar Föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter