Konferens Beredskap 2024 – NATOs effekt på drivmedelsförsörjningen 1 februari 2024

Välkommen till Beredskap 2024 – årets viktigaste konferens för dig som arbetar med beredskapsfrågor. Temat för konferensen är samordning och vilken effekt NATO-medlemskapet kommer att få på drivmedelsförsörjningen. Under konferensen kommer representanter från Regeringskansliet, Försvarsmakten, Energimyndigheten, FOI, Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap samt drivmedelsbranschen att ge sina perspektiv på dessa viktiga frågor. 

Datum: Torsdag den 1 februari
Tid: 9.00-12.00
Plats: Näringslivets Hus, Stockholm

Program

09:00-09:05: Inledning
Jessica Alenius, VD Drivkraft Sverige

09:05-09:30 Sverige i NATO
Michael Malm, Försvarsmakten

09:30-09:55: Försörjningsberedskap
Robert Andrén, GD Energimyndigheten

09:55-10:20: Paus

10:20-10:45: Det säkerhetspolitiska läget och näringslivets roll i totalförsvaret
Johan Berggren, Statssekreterare hos ministern för civilt försvar

10:45-11:05: FOI värdlandsstöd
Lena Nyberg, Överdirektör, FOI

11:05-11:30: Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap
Pär Malmberg, Särskild utredare

11:30-11:55: Näringslivets behov
David Sällh, verkställande utskottschef trygghet, Drivkraft Sverige

Länk till anmälan

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter