Konferens Skydd 2023 – säker drivmedelshantering, 29 november

Välkommen till Skydd 2023 – säker drivmedelshantering. Konferensen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor inom näringslivet, kommun eller myndighet. Årets konferens kommer att fokusera på brandskydd, vattenskydd samt uppdateringar inom området. På förmiddagen berörs depåfrågor och på eftermiddagen stationsfrågor. 
Konferensen är kostnadsfri.

Dag: Onsdag den 29 november 2023
Tid: 9:00-16:00
Plats: 7A gamla posthuset, Stockholm

Program

9:00-9:05: Välkommen
Jessica Alenius, VD Drivkraft Sverige

9:05-9:25: Inledning Skydd och säkerhet –
David Sällh, Ansvarig trygghetsfrågor, Drivkraft Sverige  

Del 1 Brandskydd depå/energihamn

Tema brandskydd 

09:30-10:00 Samordning, tillsyn och insats
Anders Edstam, t.f. Enhetschef, MSB

10:00-10:30: Hur branschen jobbar med brandskydd
Urban Assarsson, Terminal Manager, Scandinavian Tank Storage

10:30-10:50: Paus

10:50-11:20: SMC AB – Ny utrustning, skum, pågående arbete och framtid
Martin Guldhed, VD SMC AB

11:20-11:50: Räddningstjänsten – insats och samordning
Joar Hjertberg, Chef samhällsskydd, Räddningstjänsten Östra Götaland

11:50-12:00: Paneldiskussion

12:00-12:50: Lunch

Del 2 Station

Tema Vattenskydd

12:50-13:10: Introduktion och befintlig stöd
Marcus Frenzel & Maria Ed, handläggare miljöskyddsenheten, Naturvårdsverket

13:10-13:40: Branschens syn på sekundärt skydd
Lars-Ove Andersson, St1 & Hans Eriksson, Preem

13:40-14:00: Förutsättningar och dialog vid reviderade/utökade vattenskyddsområden
Heidi Graeffe, Hydrogeolog & Camilla Rivera, Utredningsingenjör, Uppsala Vatten

14:00-14:10: Paneldiskussion

14:10-14:30: Paus

Tema Uppdateringar inom området

14:30-14:50 Nya SEK handboken
Kent Ruuth, Konsult

14:50-15:10: Vad betyder regelverket LBE för min verksamhet? – gammalt och nytt
Ingela Hellberg, MSB

15.10-15.30 Kvalitet, Kompetens och Säkerhet
Jan-Erik Lindström, verksamhetsledare & Niklas Nagorny, vice-verksamhetsledare, SPT Association

15:30-15:55: Skredet i Stenungssund – utifrån en verksamhetsutövares perspektiv
Hans Eriksson, Fastighetsingenjör, Preem

16:00: Avslutning

Läs mer och anmäl dig här!

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter