Press: Drivkraft Sverige lanserar ett 15-punktsprogram för att accelerera elektrifieringen

Laddinfrastrukturen spelar en avgörande roll för att lyckas med övergången till elektrifiering, både avseende personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon. Drivkraft Sverige lanserar nu en handlingsplan med 15 konkreta förslag till att öka takten i elektrifieringen av transportsektorn.

Drivmedelsbranschen befinner sig mitt i omställ­ningen från fossilt till fossilfritt där biodrivmedel och elektrifiering är hörnstenar för att lyckas bli klimatneutrala 2045. Drivkraft Sveriges medlemmar har höga ambitioner och bygger nya laddstationer i snabb takt. Redan idag finns 25 procent av de publika snabbladdningspunkterna hos våra medlemmar.

”Branschen är redo att öka takten i utbyggnaden ytterligare men upplever att det finns strukturella hinder som drar ned tempot. Drivkraft Sverige har därför identifierat 15 konkreta förslag inom tre prioriterade områden – Samhället, Elen och Fordonen för att synliggöra och prioritera vad som krävs för att öka takten i utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen”, säger Thomas Schölin, ansvarig för e-Mobility på Drivkraft Sverige. 

Tre nyckelfaktorer är:

  • En samordnande myndighet och en nationell samordnare.
  • Effektivare handläggningsprocesser samt tillräcklig effekt och nätkapacitet.
  • Ökat antal elfordon och en fungerande begagnatmarknad.

För mer information, kontakta Thomas Schölin, thomas.scholin@drivkraftsverige.se / 070 – 429 6010.

Ladda ned handlingsplanen här

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter