Press: Hasslers förslag riskerar att försena omställningen

De 46 förslagen i Hasslers rapport innebär att Sverige måste börja om från början med nytt angreppsätt med nya klimatmål och styrmedel. I rapporten föreslås ett tio-tal nya uppdrag och utredningar. Det kommer att innebära att Sverige riskerar att tappa tempo och fokus i omställningen.

Professor John Hassler föreslår att flera av de styrmedel som ska implementeras inom ramen för Fit for 55 kompletteras med nationella krav ovanpå EU:s regelverk, t.ex. ett nationellt utsläppssystem, och nationella tillägg till AFIR. Drivkraft Sverige håller med Hassler om att strukturomvandlingen kräver en plan. Rapporten beskriver däremot inte hur omställningen kommer att se ut mellan 2024-2029.

-Det är positivt att rapporten tydliggör fokus på elektrifieringen för transportsektorn men det är viktigt att utbyggnaden av laddinfrastrukturen baseras på efterfrågan och inte på utbudsplaner, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige.

-Det är även positivt att Hassler pekar på att biodrivmedel kommer att spela en viktig roll i omställningen. Däremot går det inte att läsa ur rapporten hur biodrivmedlens användning ska främjas. Hassler anser att ett kvantitativt produktionsmål kan vara befogat. Drivkraft Sverige stödjer inte detta utan anser att åtgärder och styrmedel bör fokusera på efterfrågan och inte på utbudet. Som det ser ut historiskt sett har det varit dyrare att producera biodrivmedel än det fossila. Om vi ska få fart på omställningen måste det förnybara stimuleras och få bättre förutsättningar än det fossila, avslutar Jessica Alenius.

För mer information, kontakta Jessica Alenius, VD Drivkraft Sverige, 070-235 6319/ jessica.alenius@drivkraftsverige.se

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter