Press: Rekordhög andel biodrivmedel under 2022 – tack vare reduktionsplikten

Drivkraft Sverige lanserar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom bränsle- och drivmedelsbranschen. Här framgår bland annat att andelen hållbara biodrivmedel under 2022 var 26,4 procent, vilket är den högsta siffran någonsin.

Andel biodrivmedel rekordhög
Omställningsbarometern, som presenteras idag, visar att under 2022 ökade andelen hållbara biodrivmedel* i Sverige till 26,4 procent jämfört med 22,4 procent 2021. Den största ökningen står den HVO som blandas in i diesel för. Den utgjorde 15,5 procent av den totala drivmedelskonsumtionen under 2022 jämfört med 11,9 procent 2021. FAME som blandas in i diesel ökade från 2,8 procent 2021 till 3,4 procent.

”Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa – mycket tack vara reduktionsplikten. Just nu pågår förhandlingar mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna om vad som ska hända med reduktionsplikten efter 2023. Drivkraft Sverige har föreslagit ett antal verktyg för att sänka drivmedelspriserna utan att behöva sänka reduktionsplikten kraftigt. Vill regeringen sänka drivmedelspriserna bör även reduktionspliktsavgiften korrigeras ned och drivmedelsskatterna sänkas. Regeringen bör ha dieselpriset i fokus eftersom det är där vi avviker kraftigt från våra grannländer, det gör vi inte i lika hög grad när det gäller bensinpriset”, säger Anders Norén, Hållbarhetschef på Drivkraft Sverige.

Drivmedelsbranschen bygger publik laddinfrastruktur i snabb takt
År 2022 stod elbilar för 33 procent av nybilsförsäljningen jämfört med drygt 19 procent 2021 och vid årsskiftet 22/23 rullade ca 200 000 elbilar på våra vägar runt om i Sverige. Trafikanalys prognoser visar att vi kan ca 600 000 elbilar på vägarna år 2025.

För att elektrifieringen ska kunna fortsätta i ett högt tempo så behövs det en tillgänglig och publik laddinfrastruktur. Drivkraft Sveriges medlemmar Circle K, OKQ8, Preem och St1 har höga ambitioner och bygger nya laddstationer för både personbilar och lastbilar i snabb takt. I början av 2023 hade medlemsföretagen sammanlagt 170 publika laddstationer med totalt 548 laddpunkter.

”Genom väletablerade stationsnätverk på strategiska platser med höga trafikflöden över hela landet har drivmedelsbranschen som mål att vara elbilisternas första val längs vägen. Att ladda på branschens laddstationer innebär trygg och säker laddning samtidigt som du får möjlighet att ta en välbehövlig paus på vägen”, säger Thomas Schölin, ansvarig e-Mobility Drivkraft Sverige.

För mer information, kontakta:

Anders Norén, Hållbarhetschef Drivkraft Sverige, 076-145 00 47 /anders.noren@drivkraftsverige.se

Thomas Schölin, Ansvarig e-Mobility Drivkraft Sverige, 070-429 60 10 / thomas.scholin@drivkraftsverige.se

Länk till Omställningsbarometern mars 2023

*på energibas


Om branschen
Bränsle och drivmedelsbranschen befinner sig mitt i en omställning från fossilt till fossilfritt. Biodrivmedel och elektrifiering är hörnstenar för att lyckas bli klimatneutrala till 2045. Drivkraft Sverige, branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen, lanserar nu en ny Omställningsbarometer som kommer att följa utvecklingen av hållbara biodrivmedel på nationell nivå och elektrifieringen inom branschen. Omställningsbarometern kommer att ges ut fyra gånger per år.

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter