Pressmeddelande: Högre skatt på bensin och diesel när tillfällig skattesänkning upphör

Den 1 oktober upphör den tillfälliga skattesänkningen på bensin och diesel vilket innebär att energiskatten på bensin och diesel höjs med 131 öre per liter inklusive moms och skatten på E85 höjs med 20 öre per liter inklusive moms. Samtidigt har EU tidigare i veckan gett klartecken för Sverige att tillfälligt slopa energiskatten på bensin och diesel helt under tre månader.

Det senaste året har prissvängningarna varit stora och prisökningarna på bensin och diesel har varit kraftiga, bland annat till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Den tillfälliga skattesänkningen har bidragit till att dämpa effekterna av dessa prisökningar.

Regeringen bedömde att den tillfälliga skattesänkningen borde avgränsas till en kortare period och att 1 maj till 30 september 2022 var en väl avvägd tidsperiod.

”Drivkraft Sverige anser att det är bråttom och viktigt att vi får klarhet i hur Sveriges kommande regering kommer att hantera drivmedelsskatterna. Det underlättar för drivmedelsbranschen, minskar prissvängningarna och skapar bättre förutsägbarhet för konsumenter och företag”, säger Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige.

”Drivmedelspriserna beror på många faktorer så som priset på råolja, valutakurser, skatter, moms mm. En viktig del av förklaringen till de höga priserna i Sverige är att biodrivmedel är dyrare än fossila drivmedel. Idag beskattas hållbara biodrivmedel som fossila drivmedel. Detta måste politiken ändra på. Här är det viktigt att en ändring i EU:s energiskattedirektiv kommer till stånd, vilket skulle möjliggöra en lägre skatt på det förnybara än på det fossila”, fortsätter Jessica Alenius.

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter