Publikation: Tankbilstransporter – Regelverk för transport av brandfarlig vätska med tankbil

Drivkraft Sverige har tagit fram en uppdaterad version av publikationen ”Tankbilstransporter – Regelverk för transport av brandfarlig vätska med tankbil”. Syftet med detta regelverk är att skapa förutsättningar för en säker hantering av petroleumprodukter och biodrivmedel vid tankbilstransporter. Medlemsföretagen inom Drivkraft Sverige har i samverkan med Drivkraft Sverige enats om följande gemensamma regler avseende utrustning och drift vid lastning och lossning av tankbilar.

Rekommendationen finns att ladda ned här

Vid frågor, vänligen kontakta David Sällh, Verkställande Utskottschef Trygghet, david.sallh@drivkraftsverige.se / 076-102 3920

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter