Publikation: Vattenskydd – Hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde

Drivkraft Sverige har tagit fram en ny Rekommendation ”Vattenskydd – Hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde”. Syftet med rekommendationen är att vägleda verksamhetsutövare att uppfylla de krav Naturvårdverkets föreskrift, 2021:10, ställer på drivmedelsanläggningar inom vattenskyddsområden.

Rekommendationen finns att ladda ned här

Vid frågor, vänligen kontakta David Sällh, Verkställande Utskottschef Trygghet, david.sallh@drivkraftsverige.se / 076-102 3920

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter