Rapport: Uppföljning av färdplanerna 2022

Fossilfritt Sverige tillsammans med 22 näringslivsbranscher har lämnat över årets uppföljningsrapport till energi- och näringsminister Ebba Busch. Årets rapport innehåller både exempel på svenska företag som gjort rejäla framsteg, samt prioriterade förslag på hur politiken bör röja hinder för näringslivet.

Sedan de första färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft lanserades 2018 har stora kliv tagits från både näringsliv och politik för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Den snabba tekniska utvecklingen och den växande efterfrågan på fossilfria produkter och tjänster har bidragit.

– Det vi ser är början av en ny grön industrirevolution. Men den snabba utvecklingen hade aldrig skett utan företags­ledare i framkant och samverkan mellan stat och näringsliv. Hade någon påstått det som sker i dag för fem år sen, så hade det avfärdats som naiva gröna drömmar, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Ladda ned uppföljning 2022 av färdplanen

Ladda ned bilaga till uppföljning 2022 av färdplanen

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter