Remissvar: Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG, Rådets direktiv 1999/37/EG och direktiv (EU) 2019/520 vad gäller koldioxidutsläppsklassen för tunga fordon med släpfordon

Remissvar Drivkraft Sverige: LI2023/02517 Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG, rådets direktiv 1999/37/EG och direktiv (EU) 2019/520 vad gäller koldioxidutsläppsklassen för tunga fordon med släpfordon.

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter