Remissvar: Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Remissvar Drivkraft Sverige: Fi2022/03353 Finansdepartementets promemoria ”Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs och vattenbruk”

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter