Remissvar: Regeringsuppdrag att se över systemet för avgifter

Remissvar Drivkraft Sverige: M2020/02050 samt M2022/00679, Remiss av Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag
att se över systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker
enligt miljöbalken och Statskontorets rapport Redovisning av
regeringsuppdrag – Översyn av systemet för prövning och tillsyn som
sker enligt miljöbalken

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter