Seminarium: Totalförsvaret och transportsektorns omställning

2030-sekretariatet, Drivkraft Sverige och Teknikföretagen bjuder in till seminariet: Totalförsvaret och transportsektorns omställning – Hur stärker vi beredskapen samtidigt som vi minskar klimatpåverkan? 

Under seminariet kommer vi tillsammans med representanter från Försvarsmakten, transportslagen och energibärarna att reflektera kring frågorna: Vilka transporter behöver fungera i kris och ytterst krig? Vad har försvaret för behov, och hur ser transportaktörerna på sina möjligheter att stötta Sveriges totalförsvar? Kan förnybara drivmedel ersätta de fossila när det kommer till samhällsviktiga transporter?

Program 

09.30 Välkommen!

Miriam Münnich Vass, Näringspolitisk expert klimat och energi, Teknikföretagen

David Sällh, Verkställande utskottschef, Trygghet, Drivkraft Sverige

Maria Stenström, Ansvarig för mobilitet- och beteendefrågor, 2030-sekretariatet

09.40 Totalförsvars- och samhällsviktiga transporter

Michael Malm, Försvarsmakten

Fredrik Kämpfe, Branschchef, Transportföretagen Flyg

Lina Lagerroth, Näringspolitisk expert, Tågföretagen

Peter Svensson, Teknik och infrastruktur, Sveriges Åkeriföretag 

10.15 Paus & Fika

10.45 Val av energibärare

Ingela Bolin Holmberg, Produktledare miljö och drivmedel,  Försvarets materielverk

Johan Söderberg, Director Fuel, Circle K 

Mattias Paulsson, Chef Depå & Logistik, St1

Gustav Erixon, Key Account Manager Sales Nordic, Neste AB

11.30  Avslut

Anmälan via denna länk

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter