Konkurrensrättsliga riktlinjer

För Drivkraft Sverige är det en viktig och naturlig del av verksamheten att arbeta för en sund och effektiv konkurrens. I syfte att öka kunskapen om konkurrensrätten och säkerställa att alla agerar i enlighet med konkurrensreglerna, har Drivkraft Sverige tagit fram konkurrensrättsliga riktlinjer att förhålla sig till. Drivkraft Sverige följer de konkurrensrättsliga riktlinjerna vid våra styrelsemöten, utskottsmöten och arbetsgruppsmöten.

Ladda ned Drivkraft Sveriges Konkurrensrättsliga riktlinjer här