Medarbetare

Vi är Sveriges främsta experter på frågor som rör bränsle och drivmedel, trygg drivmedelsförsörjning och beredskapslager samt skattefrågor och statistik.

Vi arbetar bland annat med frågor som rör teknisk funktionalitet, miljö och säkerhet samt driftrelaterade frågor kring användningen av drivmedel, flytande bränsle, bitumen och smörjmedel. Vi gör det både utifrån ett logistiskt perspektiv och ett användarperspektiv. Utöver detta arbetar vi även med opinionsbildning och leder branschspecifika utbildningar. Du är varmt välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi bidrar till hållbar mobilitet för hela Sverige. Läs mer om våra medarbetare här.

Thomas Schölin

Vice VD, ansvarig e-Mobility

thomas.scholin@drivkraftsverige.se 070 - 429 60 10

David Sällh

Verkställande utskottschef, Trygghet

david.sallh@drivkraftsverige.se 076 - 102 39 20

Martin Guldhed

VD Släckmedelscentralen AB & VD SPI Miljösaneringsfond AB

martin.guldhed@drivkraftsverige.se 070 - 234 24 34

Charlotte Teglgaard

Kommunikationsansvarig

charlotte.teglgaard@drivkraftsverige.se 072 - 501 25 22

Viktor Gunnarsson (Pappaledig)

Verkställande utskottschef, Konkurrenskraft

viktor.gunnarsson@drivkraftsverige.se 076 - 147 63 45

Åsa Håkansson

Produkt- och miljöexpert

asa.hakansson@drivkraftsverige.se 076 - 032 70 36