Organisation

Drivkraft Sverige är en medlemsorganisation vars högsta beslutande organ är årsstämman. Ordförande för styrelsen är Fredrik Reinfeldt. Övriga styrelseledamöter är representanter från de sju medlemsföretagen. 

Drivkraft Sveriges arbete bedrivs inom tre huvudområden: Hållbarhet, Trygghet och Konkurrenskraft. För varje huvudområden finns ett verkställande utskott och en eller flera arbetsgrupper finns under respektive utskott.

Utskotten rapporterar till Verksamhetsledningen som består av samtliga utskottsordföranden och vice ordföranden samt medlemmarna i Drivkraft Sveriges policygrupp.  

Drivkraft Sverige är medlemmar i den europeiska branschorganisationen FuelsEurope.

Dotterbolag

Drivkraft Sverige har två dotterbolag, SPIMFAB och SMC AB.

Läs mer om SPIMFAB

Läs mer om SMC AB