Släckmedelscentralen – SMC AB

Det är ovanligt med bränder vid oljedepåer. En viktig anledning till att så få brandincidenter inträffar på oljedepåer eller raffinaderier är ett noggrant förebyggande skydds- och säkerhetsarbete.

Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) är det anläggningsinnehavare av så kallad Farlig verksamhet som ansvarar för att ha den organisation, utrustning och beredskap som behövs för att undvika allvarliga konsekvenser för människor eller miljö.

För att tillgodose dessa krav bildade oljebolagen i Sverige 1994 företaget Släckmedelscentralen – SMC Aktiebolag (SMC AB). Verksamheten administreras genom Drivkraft Sverige och finansieras av drivmedelsbolagen i Sverige. SMC AB:s främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap och släckutrustning som kan användas vid cisternbränder. Resurserna kan också på Räddningstjänstens begäran användas vid andra typer av händelser.

Den operativa verksamheten hanteras genom avtal med räddningstjänsterna i Norrköping, Göteborg, Malmö och Sundsvall. På de här platserna finns SMC AB:s utrustning tillgänglig för att effektivt kunna släcka en cisternbrand vid en oljedepå.

Det finns idag ca 30 drivmedelsdepåer som var och en tillhör en av de fyra resursdepåerna i Norrköping, Göteborg, Malmö och Sundsvall. På varje ort finns det en koordinator inom den räddningstjänst som har ett avtal med SMC AB. Koordinator inom räddningstjänst arbetar med övningsverksamhet, utbildning och underhåll av släckutrustningen. För att kunna hantera en cisternbrand var som helst i landet är släckutrustningen uppbyggd i mobila moduler.

All räddningstjänstpersonal som arbetar med cisternbrandsläckning på respektive ort är särskilt utbildad på släckutrustningen. Totalt finns det ca 200 specialutbildade brandmän och ca 30 teamchefer som ser till att beredskapen fungerar året runt.

Kontakta SMC AB

Växel: +46 8 442 60 80

Martin Guldhed 
VD SMC AB
martin.guldhed@drivkraftsverige.se
+46 70 234 24 34

Koordinatorer inom respektive räddningstjänst som har avtal med SMC AB är:

Krister Lindqvist 
Insatsledare
SMC Koordinator
krister.lindqvist@rsgbg.se
+46 70 755 80 26
Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204
402 24 Göteborg


Hans Grönlund
Räddningsavdelningen brandman
hans.gronlund@sundsvall.se
+46 70 660 90 27
Medelpads Räddningstjänstförbund
Björneborgsgatan 40
854 60 Sundsvall


Jan Tengeborg
Yttre befäl
jan.tengeborg@rtog.se
+46 10 480 41 99
Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150, 602 39 Norrköping


Magnus Swane
Brandinspektör & insatsledare
magnus.swane@rsyd.se
+46 73 374 73 17
Räddningstjänsten Syd
Box 4434
203 15 Malmö