Utskott

Drivkraft Sveriges arbete bedrivs huvudsakligen inom ramarna för tre utskott med tillhörande arbetsgrupper.

Utskott Hållbarhet

Verkställande utskottschef, Hållbarhet: Ebba Tamm

Hållbarhetschef: Anders Norén

Medlemmar: Circle K, Lantmännen, Neste, Nynas, OKQ8, Preem, ST1

Externa utskottsdeltagare: Shell, Qstar, Inter Terminals

Arbetsgrupper: Drivmedel, Kemikalielagstiftning, Produktion, e-Mobility

Läs mer om vilka frågor vi driver inom Hållbarhet här

Utskott Trygghet

Verkställande utskottschef, Trygghet: David Sällh

Medlemmar: Circle K, Lantmännen, Neste, Nynas, OKQ8, Preem, ST1

Externa utskottsdeltagare: AirBP, DinX, Inter Terminals, Nordic Storage, Shell, STS

Arbetsgrupper: Skydd mot olyckor, Informationssäkerhet, verksamhets- och säkerhetsskydd, Beredskap & krishantering.

Läs mer om vilka frågor vi driver inom Trygghet här

Utskott Konkurrenskraft

Verkställande utskottschef, Konkurrenskraft: Viktor Gunnarsson

Medlemmar: Circle K, Lantmännen, Neste, Nynas, OKQ8, Preem, ST1

Externa utskottsdeltagare: AirBP, DinX, Shell, STS, Inter Terminals

Arbetsgrupper: Skatter & avgifter

Läs mer om vilka frågor vi driver inom Konkurrenskraft här

Bli utskottsdeltagare!

Bränsle- och drivmedelsbolag som inte är medlemmar i Drivkraft Sverige har möjlighet att delta i arbetet som bedrivs inom utskotten genom att bli utskottsdeltagare.

Ladda ned kriterierna för att bli utskottsdeltagare

För mer information gällande utskottsdeltagande, vänligen kontakta Thomas Schölin