Privacy Policy

Drivkraft Sverige:s hantering av personuppgifter – GDPR

Drivkraft Sverige hanterar personuppgifter i enlighet med ”GDPR” EU:s Dataskyddsförordning. Detta innebär att alla personuppgifter som Drivkraft Sverige i någon form behandlar och hanterar sköts enligt gällande förordning och lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter hos oss är, Drivkraft Sverige, Nybrogatan 11, 114 39 STOCKHOLM, e-post: info@drivkraftsverige.se.

Drivkraft Sverige behandlar personuppgifter i syfte att nå ut med information i egenskap av branschorganisation för drivmedels, -bränsle- och smörjmedelsbolagen i Sverige samt att kommunicera med medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar samt sprida kunskap och information om det som branschen arbetar med. Drivkraft Sverige behandlar även personuppgifter som en konsekvens av legal aspekt som ingångna avtal, beställning av publikation eller liknande.

Inom ramen för detta syfte ingår att förmedla fakta och information, bjuda in till evenemang, skicka ut nyhetsbrev till prenumeranter och andra former av informationsspridning.

Drivkraft Sverige:s rättsliga grund för personuppgiftsbehandling enligt ovan utgörs huvudsakligen av en intresseavvägning, där vi utifrån vårt berättigade intresse av att nå ut med information i egenskap av branschorganisation behöver behandla personuppgifter. I fall där du ingått avtal med oss, beställt underlag eller begärt att få delta i evenemang eller på annat sätt efterfrågat tjänst som Drivkraft Sverige tillhandahåller, grundas behandlingen av dina personuppgifter på nödvändighet för att fullgöra avtal och tillhandahållande av sådan tjänst. Du är inte skyldig att tillhandhålla personuppgifter till Drivkraft Sverige.

Om du får inbjudningar, information, nyhetsbrev eller medverkar i kommittéer, arbetsgrupper eller på annat sätt deltar i Drivkraft Sverige:s verksamhetsområde med dina personuppgifter, och har frågor om detta så är du välkommen att kontakta oss. Detta görs via mail till info@drivkraftsverige.se alternativt med brev till Drivkraft Sverige AB Nybrogatan 11 114 39 Stockholm.

Drivkraft Sverige sprider eller säljer inte personuppgifter vidare till tredje part. Dina personuppgifter överförs heller inte utomlands.

Dataskyddsinspektion en är den myndighet som är ansvarig för att kontrollera och bevaka att lagstiftningen efterlevs. Du har som registrerad rätt att framföra klagomål genom att vända dig dit.

Drivkraft Sverige sparar personuppgifter så länge det finns ändamålsenlig anledning att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Du har rätt att när som helst säga upp fortsatt prenumeration, mottagande av information eller bli struken från vårt kontaktregister. Detta görs via mail till info@drivkraftsverige.se alternativt med brev till Drivkraft Sverige AB Nybrogatan 11, 114 39 Stockholm.

Drivkraft Sverige:s cookies.

När du besöker www.drivkraftsverige.se för första gången blir du tillfrågad (med en notifikation banner) att acceptera våra cookies och här nedan förklarar vi hur vi använder dem.

En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator så att nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare.

Som många andra webbplatser använder Drivkraft Sverige cookies i syfte att ta fram statistik, förbättra webbplatsens funktionalitet och besökarnas upplevelse. Drivkraft Sverige sparar ingen personlig information via cookies och besökaren personliga uppgifter kan aldrig spåras.

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om webbplatsen innehåller cookies eller ej och i så fall ändamålet med användningen av cookies.

Du kan alltid radera eller stoppa användningen av cookies på din dator genom att ändra inställningarna på din webbläsare så att den inte tillåter cookies.