Trygghet

Drivkraft Sverige verkar proaktivt för en trygg drivmedelsförsörjning både till vardags och i en kris- eller krigssituation. Vi arbetar inom tre olika områden: Skydd – vilket bland annat omfattar proaktivt arbete rörande hantering av brand och spill. Säkerhet – vilket bland annat omfattar informationssäkerhet, verksamhets- och säkerhetsskydd. Beredskap vilket bland annat omfattar krishantering, totaltalförsvar och Nato.

Trygg och tillgänglig mobilitet

Drivkraft Sverige efterlyser en nationell plan för trygg mobilitet för att säkra samhällsviktiga transporter och tillgänglighet vid kris och konflikt.

Läs mer

Våra trygghetsområden

Kontakt gällande trygghet

David Sällh

Verkställande utskottschef, Trygghet

david.sallh@drivkraftsverige.se 076 - 102 39 20

Aktuella nyheter inom trygghet

Fler nyheter
Fler nyheter

Senaste publikationerna inom trygghet

Fler publikationer
 • Rekommendation
  oktober 13, 2023

  Vägledning nya bestämmelser färgad diesel

  Vägledning framtagen med anledning av nya bestämmelser för märkning av diesel och för färgämnet på sådan diesel från och med 1 juli 2023.

 • Dekal
  juni 14, 2023

  HVO

  Pumpdekal för HVO från 1 juni 2023.

 • Dekal
  juni 1, 2023

  Etanol E85

  Pumpdekal för etanol E85 från 1 juni 2023.

 • Dekal
  juni 1, 2023

  Bensin

  Pumpdekal för motorbensin från 1 juni 2023.

Fler publikationer