Trygghet

Drivkraft Sverige verkar för en trygg drivmedelsförsörjning både till vardags och i en kris- eller krigssituation. Vi arbetar inom tre olika områden: Skydd mot olyckor, Informationssäkerhet, verksamhets- och säkerhetsskydd samt Beredskap & krishantering.

Trygg och tillgänglig mobilitet

Drivkraft Sverige efterlyser en nationell plan för trygg mobilitet för att säkra samhällsviktiga transporter och tillgänglighet vid kris och konflikt.

Läs mer

Våra trygghetsområden

Kontakt gällande trygghet

David Sällh

Verkställande utskottschef, Trygghet

david.sallh@drivkraftsverige.se 076 - 102 39 20

Aktuella nyheter inom trygghet

Fler nyheter
Fler nyheter

Senaste publikationerna inom trygghet

Fler publikationer
  • Rapport
    mars 28, 2023

    Förstärkningsresurser för drivmedelsberedskapen – En del av totalförsvaret

    Ramboll har på uppdrag av Drivkraft Sverige tagit fram rapporten ”Förstärkningsreurser – En del av totalförsvaret. Rapporten behandlar bland annat dagens tillgängliga förstärkningsresurser inom drivmedelsförsörjningen och hur en utvecklad robusthet och förmåga vid kriser kan åstadkommas skyndsamt, med hög resurseffektivitet. Rapporten beskriver även skillnader och likheter mellan förstärkningsresurser i statlig och företags regi, skillnader och synergier mellan nationella och internationella resurser samt hinder och möjliggörare för en effektiv utveckling inom drivmedelsberedskapen.

Fler publikationer