Trygghet

Drivkraft Sverige verkar för en trygg drivmedelsförsörjning både till vardags och i en kris- eller krigssituation. Vi arbetar inom tre olika områden: Skydd mot olyckor, Informationssäkerhet, verksamhets- och säkerhetsskydd samt Beredskap & krishantering.

Trygg och tillgänglig mobilitet

Drivkraft Sverige efterlyser en nationell plan för trygg mobilitet för att säkra samhällsviktiga transporter och tillgänglighet vid kris och konflikt.

Läs mer

Våra trygghetsområden

Kontakt gällande trygghet

David Sällh

Verkställande utskottschef, Trygghet

david.sallh@drivkraftsverige.se 076 - 102 39 20

Aktuella nyheter inom trygghet

Fler nyheter
Fler nyheter

Senaste publikationerna inom trygghet

Fler publikationer
 • Regler
  maj 22, 2023

  Tankbilstransporter – Regelverk för transport av brandfarlig vätska med tankfordon

  Syftet med detta regelverk är att skapa förutsättningar för en säker hantering av petroleumprodukter och biodrivmedel vid tankbilstransporter. Medlemsföretagen inom Drivkraft Sverige har i samverkan med Drivkraft Sverige enats om följande gemensamma regler avseende utrustning och drift vid lastning och lossning av tankbilar.

 • Rapport
  mars 28, 2023

  Förstärkningsresurser för drivmedelsberedskapen – En del av totalförsvaret

  Ramboll har på uppdrag av Drivkraft Sverige tagit fram rapporten ”Förstärkningsreurser – En del av totalförsvaret. Rapporten behandlar bland annat dagens tillgängliga förstärkningsresurser inom drivmedelsförsörjningen och hur en utvecklad robusthet och förmåga vid kriser kan åstadkommas skyndsamt, med hög resurseffektivitet. Rapporten beskriver även skillnader och likheter mellan förstärkningsresurser i statlig och företags regi, skillnader och synergier mellan nationella och internationella resurser samt hinder och möjliggörare för en effektiv utveckling inom drivmedelsberedskapen.

Fler publikationer