Beredskap

Drivkraft Sverige verkar aktivt för att stärka samordningen mellan sektorsmyndigheter, civilområden, län och kommuner. Vi arbetar även aktivt för att få till en nationell plan för drivmedelsförsörjningen med systemperspektiv där staten tar ett större finansiellt ansvaret för försörjningstryggheten.

Arbetet med återbyggande av totalförsvaret påbörjades 2015. Arbetet har intensifierats på grund av det rådande omvärldsläget. Som ett led i detta har även en ny strukturreform implementerats under 2022 med 10 beredskapssektorer och 6 civilområden. Jämfört med tidigare totalförsvar så har näringslivet en avgörande roll i detta återbyggande.

Det rådande omvärldsläget har även medfört att en rad olika aktörer påbörjat arbetet med att höja robustheten. Drivkraft Sverige anser att detta bör genomföras i nära samordning med hela bränsle- och drivmedelsbranschen för att säkra förståelsen för hur värdekedjan är utformad nationellt.

Vi driver även frågan om att myndigheter i större utsträckning bör beakta försörjningstrygghet i konsekvensanalyser vid införandet av nya, alternativt uppdaterade, krav.

Övriga publikationer finns att ladda ned i vår publikationsdatabas.